KundserviceÖppet 12-16:00[email protected]

0 items in cart

Din Varukorg är tom.

Missfärgade tänder

Vanligtvis brukar man skilja mellan yttre och inre missfärgning av tänderna.

Inre missfärgning

Den inre missfärgningen sitter djupare inne i tanden och kan ha flera olika orsaker. Om pulpan, som sitter mitt i tanden och utgörs av blodkärl och nerver, drabbas av ett slag som orsakar en blödning eller drabbas av en allvarlig bakterieinfektion kan resultatet bli att tanden börjar ändra färg. Vissa typer av mediciner som innehåller tetracyklin kan också leda till missfärgning, liksom vissa typer av fyllnadsmaterial till exempel amalgam. Den inre missfärgningen har tills nyligen betraktats som något som det inte går att bli av med, men med moderna tandblekningsmedel kan även denna typ av missfärgning försvinna helt.

Yttre missfärgning

Som namnet antyder sitter den yttre missfärgningen ytligare i tanden och orsakas av kontextuella faktorer till exempel matvanor, bristande rutiner och teknik för tandrengöring samt tobaksbruk. De proteiner som finns naturligt i vår saliv gör så att färgbildande ämnen fäster sig på tandytan och orsakar på så sätt en förändring i färgen. Med hjälp av goda rutiner för tandrengöring kan en stor del av dessa färgämnen poleras bort innan de hinner sätta sig på tandytorna, men får de fotfäste under en längre tid är det inte säkert att vanlig tandrengöring räcker till för att bryta bindningarna utan det blir nödvändigt att ta till mera effektiva hjälpmedel såsom tandblekning. Det rekommenderas att försöka åtgärda den yttre missfärgningen så snart som möjligt då risken annars är att den tränger djupare in i tanden och blir därmed mera svårbehandlad ju längre tiden går.